Luyện thực hành lái xe Ô tô hạng B1, B2, C

Thi sa hình bằng lái xe Ô tô

 

Phần thi thực hành trên sa hình là phần thi khó nhất trong 3 phần thi cấp bằng lái xe Ô tô các hạng B1, B2, C (3 phần gồm “thi lý thuyết”, “thi thực hành”, thi đường trường). Ở phần thi này, học viên sẽ trải qua 14 bài thi theo thứ tự và 1 bài thi ngẫu nhiên (xuất hiện bất ngờ trong bài thi) cụ thể gồm:

14 bài thi sa hình bằng lái xe Ô tô theo thứ tự

 1. Xuất phát
 2. Dừng xe nhường đường cho người đi bộ
 3. Dừng xe và khởi hành ngang dốc
 4. Đi qua vệt bánh xe và vào đường vuông góc
 5. Qua ngã tư có tín hiệu đèn giao thông
 6. Đi qua đường vòng quanh co
 7. Qua ngã tư rẽ trái có tín hiệu đèn giao thông
 8. Ghép dọc
 9. Qua ngã tư rẽ trái
 10. Dừng xe trước đường tàu
 11. Tăng giảm số trên đường bằng
 12. Ghép ngang
 13. Qua ngã tư rẽ phải có tín hiệu đèn giao thông
 14. Kết thúc

Bài thi ngẫu nhiên:

Dừng xe khẩn khấp: Bài thi có thể xuất hiện tại một trong 4 thời điểm bao gồm trước bài 4 “Đi qua vệt bánh xe và vào đường vuông góc”, trước bài 6 “Đi qua đường vòng quanh co”, trước bài 8 “Ghép dọc”, trước khi vào bài 10 “Dừng xe trước đường tàu”.