Đề 5 – Bộ đề thi lý thuyết Xe máy

Đề số 5 – Bộ đề thi lý thuyết lái xe máy

Câu hỏi 1: Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ và xe cơ giới phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 • Xe thô sơ phải đi trên làn đường bên trái trong cùng, xe cơ giới xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên phải.
 • Xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng; xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.
 • Xe thô sơ đi trên làn đường phù hợp không gây cản trở giao thông, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên phải.

Đáp án: 2


Câu hỏi 2: Trên đường có nhiều làn đường, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng làn đường như thế nào là đúng?

 • Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và đảm bảo an toàn
 • Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn đi về bên trái.
 • Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái; phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn đi về bên phải.

Đáp án: 1, 3


Câu hỏi 3: Xe sau có thể vượt lên bên phải xe khác đang chạy phía trước trong trường hợp nào

 • Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái; khi xe điện đang chạy giữ đường.
 • Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.
 • Khi có đủ khoảng trống để vượt xe.

Đáp án: 1, 2


Câu hỏi 4: Người lái xe phải làm gì khi quay đầu xe trên cầu, gầm cầu vượt, đường gầm hay khu vực đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt?

 • Không được quay đầu xe
 • Lợi dụng chỗ rộng và phải có người làm tín hiệu sau xe để bảo đảm an toàn.
 • Lợi dụng chỗ rộng có thể quay đầu được để quay đầu xe cho an toàn.

Đáp án: 1


Câu hỏi 5: Khi muốn chuyển hướng, người lái xe phải thực hiện như thế nào?

 • Người điều khiển phương tiện phải tăng tốc độ và có tín hiệu báo hướng để rẽ.
 • Người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ; chỉ cho rẽ chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác.
 • Trong khi chuyển hướng; người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ; nhường đường cho các xe đi ngược chiều.

Đáp án: 2, 3


Câu hỏi 6: Khi tránh xe đi ngược chiều, các xe phải nhường đường như thế nào là đúng?

 • Nơi đường hẹp chỉ đủ cho một xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần chỗ tránh hơn phải vào vị trí tránh, nhường đường cho xe kia đi.
 • Xe xuống dốc phải nhường đường cho xe đang lên dốc; xe nào có chướng ngại vật phía trước phải nhường đường cho xe không có chướng ngại vật đi trước
 • Xe lên dốc phải nhường đường cho xe xuống dốc

Đáp án: 1, 2


Câu hỏi 7: Ban đêm xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau, đèn chiếu sáng phải được sử dụng như thế nào?

 • Phải chuyển từ đèn chiếu gần sang đèn chiếu xa.
 • Phải chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần

Đáp án: 2


Câu hỏi 8: Khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải làm gì?

 • Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên trái để nhường đườn
 • Phải nhanh chóng tăng tốc độ, tránh sát lề đường để nhường đường cho xe ưu tiên; cấm các hành vi gây cản trở xe ưu tiên.
 • Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường; không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên

Đáp án: 3


Câu hỏi 9: Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phươg tiện phải nhường đường như thế nào?

 • Phải nhường đường cho xe đi bên phải.
 • Xe báo hiệu xin đường trước xe đó được đi trước.
 • Phải nhường đường cho xe đi bên trái.

Đáp án: 3


Câu hỏi 10: Tại nơi đường giao nhau, người lái xe đang đi trên đường không ưu tiên phải nhường đường như thế nào?

 • Nhường đường cho xe đi ở bên phải mình tới.
 • Nhường đường cho xe đi ở bên trái mình tới.
 • Nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

Đáp án: 3


Câu hỏi 11: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

 • Biển 1 và 2
 • Biển 2 và 3
 • Biển 1
 • Cả ba biển

Đáp án: 2


Câu hỏi 12: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

 • Biển 1
 • Biển 2 và 3
 • Biển 2
 • Biển 3

Đáp án: 1


Câu hỏi 13: Biển nào chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp?

 • Biển 1
 • Biển 2
 • Biển 3
 • Biển 2 và 3

Đáp án: 3


Câu hỏi 14: Biển nào cấm quay xe ?

 • Biển 1
 • Biển 2
 • Không biển nào

Đáp án: 1, 2


Câu hỏi 15: Biển nào báo hiệu cầu vượt liên thông?

 • Biển 2 và 3
 • Biển 1 và 2
 • Biển 1 và 3
 • Cả ba biển

Đáp án: 3


Câu hỏi 16: Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

 • Xe lam, xe cứu thương, xe con
 • Xe cứu thương, xe con, xe lam
 • Xe con, xe lam, xe cứu thương

Đáp án: 1


Câu hỏi 17: Xe nào được quyền đi trước?

 • Xe tải
 • Xe con
 • Xe lam

Đáp án: 2


Câu hỏi 18: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này

 • Mô tô
 • Xe con

Đáp án: 1


Câu hỏi 19: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 • Xe con (E), mô tô (C)
 • Xe tải (A), mô tô (D)
 • Xe khách (B), mô tô (C)
 • Xe khách (B), mô tô (D)

Đáp án: 1


Câu hỏi 20: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

 • Xe con, xe tải, xe khách
 • Xe tải, xe khách, mô tô
 • Xe khách, mô tô, xe con
 • Cả bốn xe

Đáp án: 2


[siteorigin_widget class=”ReviewPro_Classic_Block”][/siteorigin_widget]