Đề 4 – Bộ đề thi lý thuyết Xe máy

Đề số 4 – Bộ đề thi lý thuyết lái xe máy

Câu hỏi 1: Khi điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, những hành vi nào không được phép?

 • Buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, bằng hai bánh đối với xe ba bánh, chạy quá tốc độ quy định.
 • Sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác và chở vật cồng kềnh, để chân chống quẹt xuống đất và các hành vi khác gây mất trật tự an toàn giao thông.
 • Chạy đúng tốc độ quy định và chấp hành đúng quy tắc giao thông đường bộ

Đáp án :1, 2


Câu hỏi 2: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của ai?

 • Là trách nhiệm của nghành Giao thông vận tải và nghành Công an
 • Là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 • Là trách nhiệm của cảnh sát giao thông.

Đáp án: 2


Câu hỏi 3: Tại nơi đường giao nhau, khi đèn điều khiển giao thông có tín hiệu vàng, người điều khiển phương tiện phải thực hiện như thế nào?

 • Phải cho xe dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp; trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường.
 • Phải cho xe nhanh chóng vượt qua vạch dừng để đi qua đường giao nhau và chú ý đảm bảo an toàn; khi đèn tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát người đi bộ để bảo đảm an toàn.

Đáp án: 1


Câu hỏi 4: Biển báo hiệu đường bộ gồm những nhóm nào, ý nghĩa của từng nhóm?

 • Nhóm biển báo cấm để biểu thị các điều cấm; nhóm biển báo hiệu nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra; nhóm biển hiệu lệnh để báo hiệu các hiệu lệnh phải thi hành.
 • Nhóm biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết; nhóm biển phụ để thuyết minh bổ sung các loại biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn

Đáp án :1, 2


Câu hỏi 5: Tại nơi đường giao nhau, khi người điều khiển giao thông ra hiệu lệnh bằng hai tay hoặc một tay giang ngang để báo hiệu thì người tham gia giao thông phải đi thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 • Người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao thông phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phía bên phải và bên trái người điều khiển được đi.
 • Người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao thông được đi thẳng; người tham gia giao thông ở phía bên phải và bên trái người điều khiển được đi thẳng và rẽ phải.

Đáp án: 1


Câu hỏi 6: Tại nơi đường giao nhau, khi người điều khiển giao thông ra hiệu lệnh tay giơ thẳng đứng để báo hiệu thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào?

 • Người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao thông phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phía bên phải và bên trái người điều khiển được đi
 • Người tham gia giao thông ở các hướng phải dừng lại.
 • Tất cả các trường hợp trên.

Đáp án: 2


Câu hỏi 7: Tại nơi đường giao nhau, khi người điều khiển giao thông ra hiệu lệnh bằng tay phải giơ về phía trước để báo hiệu thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào?

 • Người tham gia giao thông ở phía sau người điều khiển phải dừng lại; người ở phía trước người điều khiển được rẽ trái; người ở phía bên trái người điều khiển được rẽ trái; người đi bộ qua đường phải dừng lại sau lưng người điều khiển giao thông.
 • Người tham gia giao thông ở phía sau và bên phải người điều khiển phải dừng lại; người ở phía trước người điều khiển được rẽ phải; người ở phía bên trái người điều khiển giao thông được đi tất cả các hướng; người đi bộ qua đường phải đi sau lưng người điều khiển giao thông.

Đáp án: 2


Câu hỏi 8: Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của ng điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo hiệu thì người tham gia giao thôg phải chấp hành theo hiệu lệnh nào?

 • Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.
 • Hiệu lệnh của đèn điều khiển giao thông.
 • Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ.

Đáp án: 1


Câu hỏi 9: Tại nơi có biển báo hiệu cố định lại có báo hiệu tạm thời thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của biển báo nào?

 • Biển báo hiệu cố định.
 • Biển báo hiệu tạm thời.

Đáp án: 2


Câu hỏi 10: Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi như thế nào?

 • Cho xe đi trên bất kỳ làn đường nào; khi cần thiết phải chuyển làn đường, người lái xe phải có đèn tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.
 • Phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.
 • Phải cho xe đi trong một làn đường; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước; chú ý quan sát để bảo đảm an toàn.

Đáp án: 2


Câu hỏi 11: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau với đường sắt có rào chắn?

 • Biển 1
 • Biển 2 và 3
 • Biển 3

Đáp án: 1


Câu hỏi 12: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?

 • Biển 1 và 3
 • Biển 2
 • Biển 3

Đáp án: 2


Câu hỏi 13: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?

 • Biển 1 và 3
 • Biển 1 và 2
 • Biển 2 và 3

Đáp án: 2


Câu hỏi 14: Biển nào cấm xe rẽ trái?

 • Biển 1
 • Biển 2
 • Cả 2 biển

Đáp án: 1


Câu hỏi 15: Biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra tai nạn?

 • Biển 1
 • Biển 2
 • Biển 2 và 3

Đáp án: 2


Câu hỏi 16: Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

 • Mô tô
 • Xe cứu thương

Đáp án: 2


Câu hỏi 17: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy được đi?

 • Cả ba hướng
 • Chỉ hướng 1 và 3
 • Chỉ hướng 1

Đáp án: 1


Câu hỏi 18: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 • Xe khách
 • Mô tô
 • Xe con
 • Xe con và mô tô

Đáp án: 3


Câu hỏi 19: Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?

 • Xe con (B), mô tô (C)
 • Xe con (A), mô tô (C)
 • Xe con (E), mô tô (D)
 • Tất cả các loại xe trên

Đáp án: 3


Câu hỏi 20: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

 • Xe tải, mô tô
 • Xe khách, mô tô
 • Xe tải, xe con
 • Mô tô, xe con

Đáp án: 2


[siteorigin_widget class=”ReviewPro_Classic_Block”][/siteorigin_widget]