Đề 2 – Bộ đề thi lý thuyết Xe máy

Đề số 2 – Bộ đề thi lý thuyết lái xe máy

Câu hỏi 1: Khái niệm “đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng? Đường bộ gồm:

 • Đường, cầu đường bộ.
 • Hầm đường bộ, bến phà đường bộ.
 • Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ và các công trình phụ trợ khác.

Đáp án: 1, 2


Câu hỏi 2: “Vạch kẻ đường” được hiểu như thế nào là đúng?

 • Vạch kẻ đường là vạch chỉ sự phân chia làn đường, vị trí hoặc hướng đi, vị trí dừng lại.
 • Vạch kẻ đường là vạch chỉ sự phân biệt vị trí dừng, đỗ trên đường
 • Tất cả các ý nêu trên.

Đáp án: 1


Câu hỏi 3: Khái niệm “Phần đường xe chạy” được hiểu như thế nào là đúng?

 • Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại
 • Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại, dải đất dọc hai bên đường để bảo đảm an toàn giao thông.
 • Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại, các công trình, thiết bị phụ trợ khác, dải đất dọc hai bên đường để bảo đảm an toàn giao thông

Đáp án: 1


Câu hỏi 4: Khái niệm “Làn đường” được hiểu như thế nào là đúng?

 • Là một phần của đường được chia theo chiều ngang của đường, có bề rộng đủ cho xe an toàn.
 • Là một phần của đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe an toàn.
 • Cả hai ý trên

Đáp án: 2


Câu hỏi 5: Khái niệm “Đường phố” được hiểu như thế nào là đúng?

 • Đường phố là đường đô thị gồm lòng đường và hè phố
 • Đường phố là đường bộ ngoài đô thị, có lòng đường đủ rộng cho các phương tiện giao thông qua lại.
 • Cả hai ý nêu trên

Đáp án: 1


Câu hỏi 6: Khái niệm “Dải phân cách” được hiểu như thế nào là đúng?

 • Là bộ phận của đường để phân chia mặt đường thành hai chiều xe chạy riêng biệt hoặc để phân chia phần đường của xe cơ giới và xe thô sơ
 • Là bộ phận của đường để xác định danh giới của đất dành cho đường bộ theo chiều ngang của đường.
 • Là bộ phận của đường để ngăn cách không cho các loại xe và những nơi không được phép

Đáp án: 1


Câu hỏi 7: Dải phân cách trên đường bộ có những loại nào?

 • Loại cố định
 • Loại di động

Đáp án: 1, 2


Câu hỏi 8: Khái niệm “đường ưu tiên” được hiểu như thế nào là đúng?

 • Đường ưu tiên là đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải nhường đường cho các phương tiện đến từ hướng khác khi qua nơi đường giao nhau có thể được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên
 • Đường ưu tiên là đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông đường bộ được các phương tiện đến từ hướng khác khi qua nơi đường giao nhau được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên
 • Đường ưu tiên là đường chỉ dành cho một số loại phương tiện tham gia giao thông được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên.

Đáp án: 2


Câu hỏi 9: Phương tiện giao thông đường bộ gồm những loại nào?

 • Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ.
 • Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ, và xe máy chuyên dùng
 • Cả hai ý nêu trên

Đáp án: 1


Câu hỏi 10: Khái niệm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được hiểu như thế nào là đúng?

 • Gồm xe ô tô; máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy; xe cơ giới dùng cho người khuyết tật và xe máy chuyên dùng.
 • Gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô; máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự

Đáp án: 2


Câu hỏi 11: Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

 • Biển 1 và 3
 • Biển 1 và 2
 • Biển 2 và 3
 • Cả ba biển

Đáp án: 1


Câu hỏi 12: Biển nào báo hiệu “Đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp?

 • Biển 1
 • Biển 2
 • Biển 3

Đáp án: 2


Câu hỏi 13: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

 • Biển 1
 • Biển 2
 • Biển 3

Đáp án: 2


Câu hỏi 14: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

 • Biển 1
 • Biển 2
 • Biển 3

Đáp án: 1


Câu hỏi 15: Biển nào cấm quay xe?

 • Biển 1
 • Biển 2
 • Không biển nào

Đáp án: 1, 2


Câu hỏi 16: Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

 • Xe tải, xe lam, xe con, mô tô
 • Xe tải, mô tô, xe lam, xe con
 • Xe lam, xe tải, xe con, mô tô
 • Mô tô, xe lam, xe tải, xe con

Đáp án: 2


Câu hỏi 17: Xe nào được quyền đi trước?

 • Xe tải
 • Xe lam
 • Xe con

Đáp án: 2


Câu hỏi 18: Theo hướng mũi tên xe nào được phép đi?

 • Mô tô, xe con
 • Xe con, xe tải
 • Mô tô, xe tải
 • Cả ba xe

Đáp án: 3


Câu hỏi 19: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 • Xe tải, xe con
 • Xe khách, xe con
 • Xe khách, xe tả

Đáp án: 3


Câu hỏi 20: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

 • Xe của bạn, mô tô, xe con
 • Xe con, xe của bạn, mô tô
 • Mô tô, xe con, xe của bạn

Đáp án: 2


[siteorigin_widget class=”ReviewPro_Classic_Block”][/siteorigin_widget]