Đề 1 – Bộ đề thi lý thuyết Xe máy

Đề số 1 – Bộ đề thi lý thuyết lái xe máy

Câu hỏi 1: Phương tiện tham gia giao thông đường bộ” gồm những loại nào?

 • Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
 • Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ và xe máy chuyên dùng.

Đáp án: 1, 2


Câu hỏi 2: Người tham gia giao thông đường bộ” gồm những đối tượng nào?

 • Người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
 • Người điều khiển, dẫn dắt súc vật; người đi bộ trên đường bộ.

Đáp án: 1, 2


Câu hỏi 3: Khái niệm “người điều khiển giao thông” được hiểu như thế nào là đúng?

 • Là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
 • Là người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt.
 • Là cảnh sát giao thông
 • Tất cả các ý nêu trên.

Đáp án: 2, 3


Câu hỏi 4: Các hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm?

 • Phá hoại đường, cầu, hầm, bến phà đường bộ, phá hoại đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển báo hiệu, gương cầu, dải phân cách
 • Phá hoại hệ thống thoát nước và các công trình, thiết bị khác thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Đáp án: 1, 2


Câu hỏi 5: Những hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm?

 • Đua xe, cổ vũ đua xe, tổ chức đưa xe trái phép
 • Lạng lách, đánh võng.

Đáp án: 1, 2


Câu hỏi 6: Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy có bị nghiêm cấm hay không

 • Bị nghiêm cấm.
 • Không bị nghiêm cấm

Đáp án: 1


Câu hỏi 7: Người điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm?

 • máu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/ 1 lít khí thở
 • Người điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.
 • Người điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/ 100 mililít máu hoặc 40 miligam/ 1 lít khí thở.

Đáp án: 2


Câu hỏi 8: Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm?

 • Nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu.
 • Nồng độ cồn vượt quá 40 miligam/100 mililít máu.
 • Nồng độ cồn vượt quá 30 miligam/100 mililít máu.

Đáp án: 1


Câu hỏi 9: Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong khí thở có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm?

 • Nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam/ 1 lít khí thở.
 • Nồng độ cồn vượt quá 0,20 miligam/ 1 lít khí thở.
 • Nồng độ cồn vượt quá 0,15 miligam/ 1 lít khí thở.

Đáp án: 1


Câu hỏi 10: Hành vi giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông có bị nghiêm cấm hay không?

 • Không bị nghiêm cấm.
 • Bị nghiêm cấm
 • Nghiêm cấm tùy từng trường hợp

Đáp án: 2


Câu hỏi 11: Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt

 • Biển 1
 • Biển 2 và 3
 • Biển 3

Đáp án: 1


Câu hỏi 12: Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

 • Biển 1 và 2
 • Biển 2 và 3
 • Cả ba biển
 • Biển 2 và 3

Đáp án: 1


Câu hỏi 13: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

 • Không biển nào
 • Biển 1 và 2
 • Biển 2 và 3
 • Cả ba biển

Đáp án: 3


Câu hỏi 14: Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?

 • Biển 1
 • Biển 2
 • Cả ba biển

Đáp án: 2


Câu hỏi 15: Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?

 • Biển 1
 • Biển 3
 • Biển 2
 • Biển 4

Đáp án: 3


Câu hỏi 16: Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

 • Xe khách,mô tô
 • Xe tải,mô tô
 • Xe con,xe tải

Đáp án: 3


Câu hỏi 17: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

 • Chỉ mô tô
 • Chỉ xe tải
 • Cả ba xe
 • Chỉ mô tô và xe tải

Đáp án: 3


Câu hỏi 18: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

 • Mô tô, xe con
 • Xe con, xe tải
 • Mô tô, xe tải
 • Cả ba xe

Đáp án: 3


Câu hỏi 19: Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

 • Cho phép
 • Không được vượt

Đáp án: 2


Câu hỏi 20: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

 • Xe của bạn, mô tô, xe con
 • Xe con, xe của bạn, mô tô.
 • Mô tô, xe con, xe của bạn.

Đáp án: 2


[siteorigin_widget class=”ReviewPro_Classic_Block”][/siteorigin_widget]