Bộ biển báo chỉ dẫn

Biển báo chỉ dẫn

Biển báo hiệu lệnh thông thường có hình tròn nền xanh, hình vẽ màu trắng. Biển báo chỉ dẫn nhằm hướng dẫn người tham gia giao thông định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác.
Để biểu thị ưu tiên cho các phương tiện trên đường có đặt biển này được đi trước.

401 – Bắt đầu đường ưu tiên

Để biểu thị ưu tiên cho các phương tiện trên đường có đặt biển này được đi trước.


Để biểu thị ưu tiên cho các phương tiện trên đường có đặt biển này được đi trước. Biển đặt tại vị trí thích hợp trước khi đường nhánh sắp nhập vào trục đường chính, yêu cầu phương tiện từ đường nhánh ra phải dừng lại nhường cho phương tiện trên đường chính đi trước.

402 – Hết đoạn đường ưu tiên

Để biểu thị ưu tiên cho các phương tiện trên đường có đặt biển này được đi trước. Biển đặt tại vị trí thích hợp trước khi đường nhánh sắp nhập vào trục đường chính, yêu cầu phương tiện từ đường nhánh ra phải dừng lại nhường cho phương tiện trên đường chính đi trước.


Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ôtô đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đoạn đường có dặt biển này

403A – Đường dành cho ôtô

Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ôtô đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đoạn đường có dặt biển này


Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ôtô, xe máy (kể cả xe gắn máy) đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đoạn đường có dặt biển này.

403B – Đường dành cho moto và oto

Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ôtô, xe máy (kể cả xe gắn máy) đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đoạn đường có dặt biển này.


Để chỉ dẫn hết đoạn đường dành cho ôtô đi lại.

404A – Hết đường dành cho oto

Để chỉ dẫn hết đoạn đường dành cho ôtô đi lại.


Để chỉ dẫn hết đoạn đường dành cho ôtô, xe máy đi lại.

404B – Hết đường dành cho moto và oto

Để chỉ dẫn hết đoạn đường dành cho ôtô, xe máy đi lại.


Để chỉ dẫn đường cụt, lối rẽ vào đường cụt phía bên trái.

405A – Đường cụt bên phải

Để chỉ dẫn đường cụt, lối rẽ vào đường cụt phía bên trái.


Để chỉ dẫn đường cụt, lối rẽ vào đường cụt phía bên phải.

405B – Đường cụt bên trái

Để chỉ dẫn đường cụt, lối rẽ vào đường cụt phía bên phải.


Để chỉ dẫn phía trước là đường cụt, đặt trước đường cụt 300m đến 500m và cứ 100m phải đặt thêm một biển.

405C – Đường cụt

Để chỉ dẫn phía trước là đường cụt, đặt trước đường cụt 300m đến 500m và cứ 100m phải đặt thêm một biển.


Để chỉ dẫn cho người lái xe cơ giới biết mình được quyền ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp. Nếu trên hướng đi ngược chiều có xe (cơ giới hoặc thô sơ) đã đi vào phạm vi đường hẹp thì xe đi theo chiều ưu tiên cũng phải nhường đường.

406 – Được ưu tiên đường hep

Để chỉ dẫn cho người lái xe cơ giới biết mình được quyền ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp. Nếu trên hướng đi ngược chiều có xe (cơ giới hoặc thô sơ) đã đi vào phạm vi đường hẹp thì xe đi theo chiều ưu tiên cũng phải nhường đường.


Biển đặt sau ngã ba và ngã tư, biển chỉ dẫn những đoạn đường xe chạy một chiều, chỉ cho phép các loại phương tiện giao thông đường bộ đi vào theo chiều mũi tên chỉ (đi thẳng), cấm quay đầu ngược lại (trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ).

407A – Đường 1 chiều

Biển đặt sau ngã ba và ngã tư, biển chỉ dẫn những đoạn đường xe chạy một chiều, chỉ cho phép các loại phương tiện giao thông đường bộ đi vào theo chiều mũi tên chỉ (đi thẳng), cấm quay đầu ngược lại (trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ).


Biển đặt trước ngã ba và ngã tư, biển chỉ dẫn những đoạn đường xe chạy một chiều, chỉ cho phép các loại phương tiện giao thông đường bộ đi vào theo chiều mũi tên chỉ (quẹo phải), cấm quay đầu ngược lại (trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ).

407B – Đường 1 chiều

Biển đặt trước ngã ba và ngã tư, biển chỉ dẫn những đoạn đường xe chạy một chiều, chỉ cho phép các loại phương tiện giao thông đường bộ đi vào theo chiều mũi tên chỉ (quẹo phải), cấm quay đầu ngược lại (trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ).


Biển đặt trước ngã ba và ngã tư, biển chỉ dẫn những đoạn đường xe chạy một chiều, chỉ cho phép các loại phương tiện giao thông đường bộ đi vào theo chiều mũi tên chỉ (quẹo trái), cấm quay đầu ngược lại (trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ).

407C – Đường 1 chiều

Biển đặt trước ngã ba và ngã tư, biển chỉ dẫn những đoạn đường xe chạy một chiều, chỉ cho phép các loại phương tiện giao thông đường bộ đi vào theo chiều mũi tên chỉ (quẹo trái), cấm quay đầu ngược lại (trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ).


Để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe, những bãi đỗ xe, bến xe v.v...

408 – Nơi đỗ xe

Để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe, những bãi đỗ xe, bến xe v.v…


Biển chỉ dẫn vị trí được phép quay đầu xe kiểu chữ U nhưng không cho phép rẽ trái, trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.

409 – Chỗ quay xe

Biển chỉ dẫn vị trí được phép quay đầu xe kiểu chữ U nhưng không cho phép rẽ trái, trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.


Biển chỉ dẫn khu vực cho phép quay đầu xe kiểu chữ U nhưng không cho phép rẽ trái, trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.

410 – Khu vực quay xe

Biển chỉ dẫn khu vực cho phép quay đầu xe kiểu chữ U nhưng không cho phép rẽ trái, trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.


Biển chỉ dẫn cho người lái xe biêt số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên một làn đường theo vạch kẻ đường. Biển có tác dụng bắt buộc người lái xe phải giữ đúng hướng đã được chỉ dẫn trên mỗi làn.

411 – Hướng đi theo vạch kể đường

Biển chỉ dẫn cho người lái xe biêt số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên một làn đường theo vạch kẻ đường. Biển có tác dụng bắt buộc người lái xe phải giữ đúng hướng đã được chỉ dẫn trên mỗi làn.


Biển chỉ dẫn cho người lái xe biết có làn đường dành riêng cho xe ôtô khách (kể cả xe buýt, taxi). Biển được đặt ở đầu đường theo hướng đi của xe ôtô khách. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.

412B – Làn dành cho xe khách

Biển chỉ dẫn cho người lái xe biết có làn đường dành riêng cho xe ôtô khách (kể cả xe buýt, taxi). Biển được đặt ở đầu đường theo hướng đi của xe ôtô khách. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.


Để chỉ dẫn cho người lái xe biết đường có làn đường dành riêng cho ôtô khách theo chiều ngược lại.

413A – Đường có làn dành cho xe khách

Để chỉ dẫn cho người lái xe biết đường có làn đường dành riêng cho ôtô khách theo chiều ngược lại.


Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở nơi đường giao nhau rẽ phải là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách.

413B – Rẽ ra đường có làn dành cho oto khách

Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở nơi đường giao nhau rẽ phải là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách.


Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở nơi đường giao nhau rẽ trái là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách.

413C – Rẽ ra đường có làn dành cho oto khách

Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở nơi đường giao nhau rẽ trái là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách.


Đặt ở nơi đường giao nhau và chỉ có một địa danh và khu dân cư trên hướng đường cần phải chỉ dẫn.

414A – Chỉ hướng đường

Đặt ở nơi đường giao nhau và chỉ có một địa danh và khu dân cư trên hướng đường cần phải chỉ dẫn.


Được đặt trong khu đông dân cư, ở các đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi đến một địa danh lân cận tiếp theo và khoảng cách (km) đến nơi đó. Nếu biển này đặt trên đường cao tốc thì phía bên trái biển có thêm hình vẽ đường cao tốc.

415 – Mũi tên chỉ hướng đi

Được đặt trong khu đông dân cư, ở các đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi đến một địa danh lân cận tiếp theo và khoảng cách (km) đến nơi đó. Nếu biển này đặt trên đường cao tốc thì phía bên trái biển có thêm hình vẽ đường cao tốc.


Đặt trước các đường giao nhau, để chỉ dẫn lối đi đường tránh, đường vòng trong trường hợp đường chính bị tắc, hoặc đường chính cấm một số loại xe đi qua.

416 – Lỗi đi đường vòng tránh

Đặt trước các đường giao nhau, để chỉ dẫn lối đi đường tránh, đường vòng trong trường hợp đường chính bị tắc, hoặc đường chính cấm một số loại xe đi qua.


Đặt ở các đường giao nhau trong trường hợp cấm hoặc hạn chế một số loại xe, phải có biển để chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe đến một khu dân cư tiếp theo.

417 – Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe

Đặt ở các đường giao nhau trong trường hợp cấm hoặc hạn chế một số loại xe, phải có biển để chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe đến một khu dân cư tiếp theo.


Để chỉ lối đi ở các nơi đường giao nhau bị cấm rẽ. Biển được đặt ở nơi đường giao nhau trước đường cấm rẽ.

418 – Lối đi ở nhưng vị trí cấm rẽ

Để chỉ lối đi ở các nơi đường giao nhau bị cấm rẽ. Biển được đặt ở nơi đường giao nhau trước đường cấm rẽ.


Để chỉ dẫn địa giới hành chính giữa các thành phố, tỉnh, huyện.

419 – Chỉ dẫn địa giới

Để chỉ dẫn địa giới hành chính giữa các thành phố, tỉnh, huyện.


Để chỉ dẫn bắt đầu vào phạm vi khu đông dân cư, người sử dụng đường biết phạm vi phải tuân theo những quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư.

420 – Băt đầu khu đông dân cư

Để chỉ dẫn bắt đầu vào phạm vi khu đông dân cư, người sử dụng đường biết phạm vi phải tuân theo những quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư.


Để chỉ dẫn hết phạm vi khu đông dân cư, người sử dụng đường biết phạm vi phải tuân theo những quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư đã hết hiệu lực.

421 – Hết khu đông dân cư

Để chỉ dẫn hết phạm vi khu đông dân cư, người sử dụng đường biết phạm vi phải tuân theo những quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư đã hết hiệu lực.


Để chỉ dẫn những nơi có di tích lịch sử hoặc những nơi có danh lam thắng cảnh, những nơi có thể thăm quan v.v... ở hai ven đường.

422 – Di tích lịch sử

Để chỉ dẫn những nơi có di tích lịch sử hoặc những nơi có danh lam thắng cảnh, những nơi có thể thăm quan v.v… ở hai ven đường.


Để chỉ dẫn cho người đi bộ và người lái xe biết nơi dành cho người đi bộ sang ngang. Biển này được sử dụng độc lập ở những vị trí sang ngang, đường không có tổ chức điều khiển giao thông hoặc có thể sử dụng phối hợp với vạch kẻ đường. Gặp biển này người lái xe phải điều khiển xe chạy chậm, chú ý quan sát, ưu tiên cho người đi bộ sang ngang

423A – Đường người đi bộ sang ngang

Để chỉ dẫn cho người đi bộ và người lái xe biết nơi dành cho người đi bộ sang ngang. Biển này được sử dụng độc lập ở những vị trí sang ngang, đường không có tổ chức điều khiển giao thông hoặc có thể sử dụng phối hợp với vạch kẻ đường. Gặp biển này người lái xe phải điều khiển xe chạy chậm, chú ý quan sát, ưu tiên cho người đi bộ sang ngang


Để chỉ dẫn cho người đi bộ và người lái xe biết nơi dành cho người đi bộ sang ngang. Biển này được sử dụng độc lập ở những vị trí sang ngang, đường không có tổ chức điều khiển giao thông hoặc có thể sử dụng phối hợp với vạch kẻ đường. Gặp biển này người lái xe phải điều khiển xe chạy chậm, chú ý quan sát, ưu tiên cho người đi bộ sang ngang.

423B – Đường người đi bộ sang ngang

Để chỉ dẫn cho người đi bộ và người lái xe biết nơi dành cho người đi bộ sang ngang. Biển này được sử dụng độc lập ở những vị trí sang ngang, đường không có tổ chức điều khiển giao thông hoặc có thể sử dụng phối hợp với vạch kẻ đường. Gặp biển này người lái xe phải điều khiển xe chạy chậm, chú ý quan sát, ưu tiên cho người đi bộ sang ngang.


Để chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường.

424 – Cầu vượt qua đường cho người đi bộ

Để chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường.


Để chỉ dẫn sắp đến cơ sở điều trị bệnh ở gần đường như bệnh viện, bệnh xá, trạm xá v.v... Gặp biển này người lái xe đi chậm, chú ý quan sát và không sử dụng còi.

425 – Bệnh viện

Để chỉ dẫn sắp đến cơ sở điều trị bệnh ở gần đường như bệnh viện, bệnh xá, trạm xá v.v… Gặp biển này người lái xe đi chậm, chú ý quan sát và không sử dụng còi.


Để chỉ dẫn nơi có trạm cấp cứu y tế ở gần đường.

426 – Trạm cấp cứu

Để chỉ dẫn nơi có trạm cấp cứu y tế ở gần đường.


Để chỉ dẫn nơi đặt xưởng, trạm chuyên phục vụ sửa chữa ôtô, môtô hỏng trên đường.

427A – Trạm sửa chữa

Để chỉ dẫn nơi đặt xưởng, trạm chuyên phục vụ sửa chữa ôtô, môtô hỏng trên đường.


Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm kinh doanh xăng dầu phục vụ cho xe cộ đi trên đường.

428 – Trạm cung cấp xăng dầu

Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm kinh doanh xăng dầu phục vụ cho xe cộ đi trên đường.


Để chỉ dẫn những nơi có bố trí rửa xe.

429 – Nơi rửa xe

Để chỉ dẫn những nơi có bố trí rửa xe.


Để chỉ dẫn nơi có khách sạn phục vụ khách đi đường.

432 – Khách sạn

Để chỉ dẫn nơi có khách sạn phục vụ khách đi đường.


Để chỉ dẫn nơi nghỉ mát.

433 – Nơi nghỉ mát

Để chỉ dẫn nơi nghỉ mát.


Để chỉ dẫn chỗ dừng đỗ xe buýt cho khách lên xuống.

434A – Bến xe buýt

Để chỉ dẫn chỗ dừng đỗ xe buýt cho khách lên xuống.


Để chỉ dẫn chỗ dừng đỗ xe điện cho khách lên xuống.

435 – Trạm xe điện

Để chỉ dẫn chỗ dừng đỗ xe điện cho khách lên xuống.


Để chỉ dẫn nơi đặt trạm cảnh sát giao thông. Các phương tiện phải giảm tốc độ đến mức an toàn và không được vượt khi đi qua khu vực này.

436 – Trạm cảnh sát giao thông

Để chỉ dẫn nơi đặt trạm cảnh sát giao thông. Các phương tiện phải giảm tốc độ đến mức an toàn và không được vượt khi đi qua khu vực này.


Để chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc.

437 – Đường cao tốc

Để chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc.


Để chỉ hết đường cao tốc

438 – Hết đương cao tốc

Để chỉ hết đường cao tốc


Để chỉ các thông tin về một cây cầu

440A – Tên cầu

Để chỉ các thông tin về một cây cầu


Để chỉ dẫn những đoạn đường đang thi công sửa chữa hoặc nâng cấp cải tạo.

440B – Đoạn đường thi công

Để chỉ dẫn những đoạn đường đang thi công sửa chữa hoặc nâng cấp cải tạo.


Để báo cho người sử dụng đường biết phía trước có công trường thi công, sửa chữa hoặc nâng cấp. Biển được đặt ở hai đầu đoạn thi công và cách hai đầu đoạn thi công 500m, trước biển số 440.

441 – Báo hiệu phía trước có công trường thi công

Để báo cho người sử dụng đường biết phía trước có công trường thi công, sửa chữa hoặc nâng cấp. Biển được đặt ở hai đầu đoạn thi công và cách hai đầu đoạn thi công 500m, trước biển số 440.


Đoạn đường dành cho người khuyết tật

446 – Dành cho người khuyết tật

Đoạn đường dành cho người khuyết tật


Để nhắc nhở lái xe chạy trên đường cao tốc phải tuân theo tốc độ quy định. Trong biển lồng gồm có biển: - Tốc độ tối thiểu (bắt buộc lái xe phải thực hiện). - Tốc độ tối đa cho phép. - Tốc độ cho phép khi chạy trời mưa, trơn ướt.

439 – Tôc độ cho phép chạy trên đường cao tốc

Để nhắc nhở lái xe chạy trên đường cao tốc phải tuân theo tốc độ quy định. Trong biển lồng gồm có biển: – Tốc độ tối thiểu (bắt buộc lái xe phải thực hiện). – Tốc độ tối đa cho phép. – Tốc độ cho phép khi chạy trời mưa, trơn ướt.


Phía trước là đoạn đường có cầu vượt liên thông

442 – Cầu vượt liên thông

Phía trước là đoạn đường có cầu vượt liên thông


Khu vực chợ

443 – Chợ

Khu vực chợ


Khu vực xe kéo mooc được đi vào

444 – Xe kéo mooc

Khu vực xe kéo mooc được đi vào


Khu vực sân bay

492 – Sân bay

Khu vực sân bay

[siteorigin_widget class=”ReviewPro_Classic_Block”][/siteorigin_widget]