Biển báo giao thông

Bộ vạch kẻ đường

Vạch kẻ đường Vạch kẻ đường cũng được coi như một dạng biển báo giao thông. Vạch kẻ đường có hình đa dạng được vẽ trên đường nhằm đảm bảo khả năng lưu thông và đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông Vạch kẻ đường số 1.1 Vạch liền, nét […]

Bộ biển báo phụ

Biển phụ Biển báo hiệu lệnh thông thường có hình tròn nền xanh, hình vẽ màu trắng. Biển báo chỉ dẫn nhằm hướng dẫn người tham gia giao thông định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác. 501 – Phạm vi tác dụng của biển Để thông báo chiều dài đoạn đường nguy […]

Bộ biển báo chỉ dẫn

Biển báo chỉ dẫn Biển báo hiệu lệnh thông thường có hình tròn nền xanh, hình vẽ màu trắng. Biển báo chỉ dẫn nhằm hướng dẫn người tham gia giao thông định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác. 401 – Bắt đầu đường ưu tiên Để biểu thị ưu tiên cho các […]

Bộ biển báo hiệu lệnh

Biển báo hiệu lệnh Biển báo hiệu lệnh thông thường có hình tròn nền xanh, hình vẽ màu trắng. Biển báo hiệu lệnh thông báo điều phải thực hiện thể hiện trên biển. 301A – Các xe chỉ được đi thằng Các xe chỉ được đi thẳng (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy […]

Bộ biển báo nguy hiểm

Bộ biển nguy hiểm Biển báo nguy hiểm thường có hình tam giác, nền vàng, viền đỏ, hình vẽ màu đen. Biển báo nguy hiểm thông báo cho người tham gia giao thông những nguy cơ có thể sảy ra tại đoạn đường phía trước. 201a – Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái Báo […]

Bộ biển báo cấm

Bộ biển báo cấm Bộ biển báo cấm được đánh số thứ tự từ 101 đến 140. Biển cấm thường có hình tròn, hình vẽ màu đen. Biển báo cấm thể hiện những điều bị cấm, người tham gia giao thông phải chấp hành không được vi phạm những điều thể hiện trên biển 101 […]

Chuyển lên trên